ЛЮБЕН ЯНКОВ НАПРАВИ ДАРЕНИЕ ЗА ПДТГ ,,ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ”

 

Днес свищовският гражданин Любен Янков изненада приятно директора, учителите и служителите от ПДТГ ,,Димитър Хадживасилев” като направи дарение на книги за библиотеката на училището. Изданията са от личния книжен фонд на господин Янков. Те имат своята висока стойност, защото някои от тях са много ценни издания. Такава е трагедията на Волтер "Меропа", издадена 1872 година в Цариград. С висока културна стойност е и книгата на Георги Христов "Свищов в миналото", защото това е първият по-сериозен опит да бъде проучена историята на Свищов и на нашето училище. Интересен факт е, че дъщерята на Георги Христов е била учителка на господин Янков. Друго заглавие сред дарените книги е "Фауст" на Гьоте. Тази книга е с много високо качество и въпреки изминалите години от нейното издаване, тя се намира в отлично състояние.

Щедрият жест на пътешественика и космополита Любен Янков е още едно признание за качеството на обучение в нашето училище, както и към богатия и стойностен книжен фонд, с който разполага библиотеката на училището.