На вниманието на родители и ученици

Уважаеми ученици и родители,

Представяме ви пълния текст на писмото, регламентиращо изискванията към медицинските документи, които ще се изискват от идната учебна 2017/18 година, за извиняване на отсъствия по здравословни причини. Моля, обърнете внимание на подробностите, защото само ако всички реквизити са налице, документът ще се счита за валиден!

ПИСМО ОТ РУО  -  В.Търново