ОБЯВА ЗА РЕМОНТ

Във връзка с ремонт на покрив на санитарните помещения в пристройка към сграда на образование, съгласно чл. 20, ал. 4 т. 1 от ЗОП, ПДТГ „Д. Хадживасилев” - Свищов търси фирма, одобрена за строежи по чл. 137, ал.1, т.1, буква "м" от ЗУТ.

 

За повече информация: тел. 0631/6 41 90 или на e-mail: dtg.svishtov@gmail.com