Откриване на новата учебна година

На 15.09.2017г. в 9:00ч. в двора на ПДТГ"Д. Хадживасилев" тържествено бе открита новата учебна 2017/2018 година. Под звуците на държавния, европейския и училищния химн бяха издигнати съответно националното, европейското и знамето на гимназията. Учениците и колективът бяха поздравени от директора на ПДТГ и гостите на тържеството, сред които: д-р Кр. Кирилов - председател на Общински съвет - Свищов, доц. д-р Н. Нинов - зам. ректор на СА "Д. А. Ценов", г-н А. Боянов - председател на Обществения съвет на ПДТГ, г-жа  К. Капелова - член на ОС, инж. Хр. Димов - председател на УС на фондация "Д. Хадживасилев", г-н Л. Янков - дарител, г-н П. Владимиров - представител на работодателите-партньори на училището.

Директорът на училището връчи грамоти първа степен на членовете на УТФ "Денс" към ХІб клас, който завоюва призови места на международен панаир на учебно-тренировъчните фирми.

След биенето на първия училищен звънец с трепет пристъпиха прага на своята нова Алма матер новоприетите ученици на гимназията от специалности "Икономическа информатика", "Бизнес администрация", "Организация на туризма и свободното време".

Успешна и здрава нова учебна 2017/18 година!

(снимки)