Европейският ден на езиците в ПДТГ „Димитър Хадживасилев”

Традиционно в ПДТГ „Димитър Хадживасилев” се отбелязва Европейският ден на езиците – 26 септември с прояви, които са в унисон със стремежа на преподавателите за висококачествено обучение, съобразено с българските и европейските образователни стандарти, целящи преобразуването на обучението в ценност за учениците. В най-висока степен това е и предмет на чуждоезиковото обучение, което, с помощта на междупредметни връзки, осъществява тази цел.

Програмата за честване на Европейския ден на езиците включва дебат на тема: „Европейските ценности”, който ще се проведе в училище на 10 октомври 2017 г. от 14:45 ч., с модератор Марин Станев - старши учител в Гимназията, и с участието на учители, ученици, училищния ученически омбудсман, както и г-н Ангел Гецов -  партньор от Центъра за регионална интеграция и развитие гр. Свищов.