ПРАКТИЧЕСКО ЗАНЯТИЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ В ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ”

След  първите беседи, включени в Графика за обучение на учениците при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и злонамерен анонимен телефонен сигнал, учениците от ПДТГ „Димитър Хадживасилев” проведоха практическо занятие за усвояване на училищния План за защита при бедствия на пребиваващите. Целта на занятието беше осъществяване на спешна евакуация на личния състав на училището, вследствие  настъпило природно бедствие – земетресение с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер, с епицентър в района на планината Вранча, Румъния.

В подготвителната част председателят на Щаба за защита и евакуация,  г-жа Румяна Иванова – директор на ПДТГ, свика личния състав, обяви темата и описа конкретната обстановка. Членовете направиха предложения за действия при създадената ситуация.

Точно в 11.30 ч. беше даден старт на тренировката – звуков сигнал с училищния звънец, състоящ се от три къси и едно дълго позвъняване. В 11.32 ч. всички ученици, под ръководството на класните ръководители, бяха напуснали сградата по указаните евакуационни маршрути в зависимост от мястото, на което са се намирали в момента на подаване на сигнала. Класните ръководители докладваха на секретаря на щаба броя на евакуираните ученици.