Европейска седмица на програмирането в ПДТГ

На 18.10 2017 г., в един от компютърните кабинети на ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов, бе отбелязана Европейската седмица на програмирането. На събитието присъстваха близо 30 ученици, от различни специалности.

Идеята на организаторите бе да се възбуди интересът на младите хора към една перспективна и високоплатена професия на бъдещето, да се разяснят основните задължения на програмиста, различията в типовете програмиране, възможностите, които ИТ секторът предоставя, опциите за работа като програмист в България, положителните и отрицателните страни на този вид интелектуален труд. На учениците беше обяснено и всичко за социалните пакети, предлагани от фирмите - превоз от и до работа, плащане на квартири и детски градини и други.  Изтъкнат бе и фактът, че информационните технологии са единствената сфера на икономиката, в която няма безработица. Направена бе аналогия с изучавания учебен материал по предметите от професионална подготовка на специалностите „Икономическа информатика“ и „Икономическо информационно осигуряване“ и бъдещите перспективи пред учениците на ПДТГ.

 Основен лектор бе г-н Цветелин Борисов – учител в Гимназията и докторант към катедра „Бизнес информатика“ на СА „Д. А. Ценов“, който притежава  богат практически опит в уеб програмирането.

Във втората част на събитието бе представено "програмиране на живо" от учениците Лъчезар Богомилов, Петър Георгиев и Георги Маринов – единайсетокласници в специалност „Икономическа информатика“. Те обясниха, че добрият програмист трябва да има удобен и практичен редактор (софтуер за създаване на уеб приложения) и показаха пред присъстващите създаването на една начална страница на сайт.

Във връзка с друга международна инициатива – състезание „Бобър“, по информатика компютърна грамотност, провеждано от Съюза на математиците в България и БАН, всички ученици от VIII и IX клас бяха запознати от своя учител по ИТ Теодора Спасова с регламента на състезанието, въведени бяха в пробната система и поканени да вземат участие в онлайн състезанието. Като стимул се изтъкна фактът, че ученичката на ПДТГ „Д. Хадживасилев“ от Випуск 2017 г. Симона Аврамова бе една от победителките в своята категория, с което спечели едногодишна парична стипендия.