Представители на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов участваха в международен младежки обмен по програма „Еразъм+“

В периода от  16 до 25 октомври 2017 г.,  в град Tesáre, Словакия се проведе младежки обмен по програма „Еразъм+“ на тема  “IDEA: I DREAM ENTREPRENEURIAL ACTIONS“ /Идея: Мечтая да бъда действащ предприемач/. В обмена участваха 35 младежи от Словакия, Литва, Испания, Италия, Гърция, Румъния и България. Сред тях имаше млади хора, които имат идеи за предприемачество, такива, с опит в предприемачеството, младежи с по-малко възможности (социални, културни, географски и икономически пречки). 

Представители за България бяха: Ахмед Куйтов – председател на Сдружение „Институт Перспективи“, Юлия Величкова – старши учител по професионална подготовка в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“,  Даниела Евгениева и Цветелина Маринова – ученички от ХІІ клас на Търговската гимназия и Георги Михайлов – студент в УНСС София.

Младежкият обмен  беше организиран, за да запознае младежите с ключови умения и компетенции, необходими на всеки предприемач; с основни ценности и инструменти на предприемача; със същността и ролята на социалното предприемачество. Проектът даде възможност за споделяне на информация по темата, за запознаване с възможностите за стартиране на малък бизнес, отчитайки особеностите в законодателството на всяка от представените страни; за разработване и анализ на собствени идеи, които потенциално могат да бъдат реализирани.

Основните цели на проекта са: да развие знанията и уменията на участниците; да допринесе за развитието на младежкото предприемачество и творческата дейност на младите хора; да насърчава междукултурното обучение чрез неформално образование; да накара младите хора да разберат, че предприемачеството може да бъде реална възможност и за тях; да ги насърчи да бъдат по-активни, да използват своите таланти и способностите си за действие и създаване.

Събитието беше изпълнено с неформални образователни дейности, съчетани със срещи с местни предприемачи, с разглеждане на забележителности, с вечери на участващите държави и конкурс за най-добър бизнес план. Общуването между всички се осъществяваше на английски език. Организаторите умишлено бяха избрали място за провеждане на младежкия обмен в местност, в която няма добри Wi-fi и връзка с мобилни оператори, за да може през цялото време на срещата младите хора да общуват лице в лице, да споделят открито неща, които ги вълнуват и могат да направят заедно като съвместен бизнес проект. В свободното си време те бяха заедно и се забавляваха  - на спортните площадки, на разходка край близкото езеро, около „лагерния“ огън.

Участниците, разпределени в международни екипи, освен Сертификат  за участието си в младежкия обмен, получиха и допълнителни задачи, които трябва да изпълнят заедно и да отчетат пред организаторите на проекта /разработване на брой на вестник или списание, информиращи за младежкия обмен в гр. Тесаре; разработване на брошура за конкретни стъпки при стартиране на собствен бизнес; филм за конкретен предприемач и др./. Съвместната работа продължава! Продължават във времето и възникналите приятелства, поводи за положителни емоции и настроения.

Екипът на участниците от Търговската гимназия изказва специални благодарности на г-жа Румяна Иванова – директор на ПДТГ „Д. Хадживасилев“ и на Ахмед Куйтов – председател на Сдружение „Институт Перспективи“ за предоставената възможност за участие в този младежки обмен – обмен, който със сигурност ще окаже положителна личностна промяна във всеки един от нас.

 

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО