Удостоверения за дигитални компетентности получиха учениците от ПДТГ

На церемония в аулата на гимназията настоящите единайсетокласници на ПДТГ „Д. Хадживасилев“ научиха своите резултати от проведеното в края на миналата учебна година национално външно оценяване на дигиталните им компетентности. При общо 244 тествани от всички свищовски училища, близо 1/3 (71) ученици от явилите се на изпита бяха възпитаници на ПДТГ, мотивирани да покажат най-доброто от себе си. Финалните резултати са удовлетворяващи и за учителите, преподавали в тези класове по информатика и ИТ: споделено водещо място по общ получен резултат и най-висок среден резултат от практическата част на изпита от всички училища в град Свищов.  Това още веднъж доказва, че в Търговската гимназия се изграждат умения и се търси практическа приложимост на знанията. Поздравления за 54-та ученици, които получиха удостоверение за своите дигитални компетентности!