Кръгла маса „Търговската гимназия, град Свищов и възрожденските ценности“

Кръгла маса под надслов „Търговската гимназия, град Свищов и възрожденските ценности“  се проведе в аулата на ПДТГ „Д.Хадживасилев“ в навечерието на Деня на народните будители – 1 ноември. Организатори на събитието бяха ПДТГ, Община Свищов и Фондация "Д. Хадживасилев".

Присъстваха представители на обществеността, бизнеса, СА „Д. А. Ценов“, ръководството, педагогическия състав, бивши възпитаници на училището.

С доклади и презентации бяха представени:

                - мястото  и ролята на Търговската гимназия за утвърждаване на възрожденските ценности;

                - Търговската гимназия – успешен старт в кариерата;

                - маркетингово позициониране на ПДТГ „Д. Хадживасилев“.

Присъстващите бяха запознати с професиите и специалностите, по които се осъществява обучението в гимназията през учебната 2017-2018 год.

За учебната 2018/2019 г. Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ – Свищов ще предложи  прием и по нови професии и специалности, съобразени със съвременните условия и актуалните нужди на националната и регионалната икономика и с пазара на труда.

Завършеното професионално образование  ще се удостоверява с диплома за  средно образование и свидетелство за професионална квалификация. По свое желание, придобилият степен на професионална квалификация ще може да получи и Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация.

 

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  "Търговската гимназия - успешен старт в кариерата"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  "Маркетингово позициониране на ПДТГ"