ИНОВАЦИОНЕН ЛАГЕР ‘2017: Как искам да изглежда градът на моите мечти

От 13 до 19 ноември 2017 г. в България, за десета поредна година, се проведе Световната седмица на предприемачеството.  Основен организатор на различни събития и инициативи през периода е Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“. Една от тях е  Иновационният лагер. Провеждането му в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ вече е традиция. Той е част от обучението по предприемачество и има за цел да подготвя младите хора с умения, знания и нагласи, които са им необходими както да стартират собствен бизнес, така и да станат отлични професионалисти, работещи в различни сфери на частния и публичния сектор.  

Иновационният лагер се проведе на 15 ноември.  Желание за участие в него заявиха 30 възпитаници на гимназията от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас. Учениците, разпределени в 6 екипа, генерираха идеи на тема: „Как искам да изглежда градът на моите мечти“. В рамките на 5 часа, разполагайки единствено с достъп до компютри, интернет и съвети на ментори, те трябваше да предложат решение на проблем,  да се аргументират, че проблемът, който посочват, е значим; да обосноват много добре своите решения и всичко това - мислейки като предприемачи.

В ролята на ментори на отборите се включиха Даниел Николаев и Теодор Тодоров - докторанти от катедра „Финанси и кредит“ и студенти от СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“: Димитър Димитров /втори курс/, Михаела Ляскова /трети курс/, Аделина Владимирова, Ана Петкова, Цветослава Панова и Юксел Ибрямов /четвърти курс/.

След изтичането на определеното за работа време, екипите трябваше да се справят с още едно предизвикателство – в рамките на 3 минути да представят своето решение на казуса пред компетентно жури – Стоян Парашкевов – директор на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси“ в Община Свищов; доц. д-р Искра Пантелеева – ръководител катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и Асен Боянов – председател на Сдружение „Асоциация за икономическо развитие” и на обществения съвет към ПДТГ „Димитър Хадивасилев” – Свищов. Членовете на журито имаха възможност да задават въпроси на учениците в рамките на 2 минути и на база предварително зададени критерии, да оценят екипите по точкова система.

Журито определи победителите:

I място за екип №1, в състав:

Даниел  Денева, Деница Николова, Симона Славчева, Симона Минкова и Кристиана Чукалова от ХІ-б клас, специалност „Икономика и мениджмънт“ с идеи:   „Превръщане на бившата казарма в град Свищов в индустриална зона“ и „Реставриране на свищовското кино „Алеко“;

II място за екип №5, в състав:

Ива Кирилова, Моника Миленова, Кристиан Иванов, Лъчезар Богомилов и Виктор Петков от ХІ-а клас, специалност „Икономическа информатика“ с иновативната идея: Спа център „Свищовски лозници“;

III място за отбор №2, в състав:

Гергана Костова и Антонина Кутева от ІХ-б клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“;  Християн  и Христофоров Ирена Игнатова от ХІІ-в клас, специалност „Икономическо информационно осигуряване“ с иновативната идея: „Изграждане на кабинков лифт над река Дунав между гр. Свищов и гр. Зимнич“.

За отличното си представяне две от ученичките бяха наградени с екскурзия до гр. Букурещ от г-н Асен Боянов.

Всички ученици, ментори и членове на журито получиха Сертификат за участието си в „Иновационен лагер ‘2017“ и изживяха наистина един по-различен ден като станаха част от Световната седмица на предприемачеството ‘2017!

СНИМКИ