Първо място за ученици от Професионална държавна търговска гимназия в Национално ученическо състезание по икономика’ 2017, направление „Аграрна икон

На 17 ноември 2017 г. в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” се проведе поредно издание на Националното ученическо състезание, в направление „Аграрна икономика“. То бе организирано от Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността и катедра „Аграрна икономика“ към СА „Д. А. Ценов” – Свищов.

В състезанието участваха 36 ученици от ХІ и ХІІ клас от средни училища от Свищов и страната, разпределени в 6 екипа. Сред тях бяха и учениците от ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов: Велислава Георгиева и Свилен Топузов от ХІІ-а клас, специалност „Икономическа информатика“ и Ирена Игнатова“ от ХІІ-в клас, специалност „Икономическо информационно осигуряване“.  

Екипите бяха предизвикани да влязат в ролята на фамилно земеделско стопанство, което произвежда уникален местен продукт/суровина. Те трябваше да направят избор на местен или европейски пазар за реализация на продукта/суровината, да обосноват и мотивират своето предложение.

В помощ на ученическите отбори работиха ментори – докторанти от катедра „Аграрна икономика“.  Жури от академични преподаватели,  представители на бизнеса и на община Свищов, оценяваше оригиналното мислене и презентационните умения на учениците.

Възпитаниците на Търговската гимназия се представиха отлично и заслужено бяха класирани отборно на І място.  Те получиха сертификат, който им дава правото да бъдат приети за студенти в Стопанска академия по първа желана специалност и форма на обучение.

Честита победа на екипа!

Пожелаваме им нови успехи по пътя на бъдещото им професионално образование и усъвършенстване!