Призови места в областта на счетоводството и контрола

За поредна година ученици от Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ участваха в организираното от Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов Национално ученическо състезание в направленията „Счетоводство“ и „Митнически и данъчен контрол“.

В направление „Счетоводство“ се състезаваха 93 ученици от 12 училища от цялата страна, разпределени в 16 отбора.  Екипите работиха върху три казуса от счетоводната практика. Всички участници демонстрираха знания относно групиране елементите на имуществото на предприятието и определяне на стойностния размер на основния капитал, приключване на счетоводни сметки и изготвяне на оборотна ведомост, и умело упражниха контролната функция на счетоводството.

Екипът  от ПДТГ  в състав: Мария Мартинова, Петър Георгиев, Преслав Маринов, Кристиан Иванов от ХІ-а клас и дванадесетокласниците Силвия Данаилова и Момчил Йорданов, спечели Награда на катедра „Счетоводна отчетност” при СА „Д.А.Ценов“ – Свищов. Отлично се представи и отборът на Лъчезар Богомилов, Николай Първанов, Симона Василева, Цветелина Маринова, Даниел Денева  и  Деница Николова – ученици от ХІ клас на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов.

               В направление  „Митнически и данъчен контрол“  показаха знания учениците от ХІІ-в клас на ПДТГ – Десислава Цветанова и Габриела Стоилова. Отново в екипи, те решаваха казус, който изискваше да се проследи документалното оформяне на външнотърговски  сделки, да се установи допуснати ли са нарушения на митническото и данъчното законодателство и да се определят видът и размерът на наложените административни санкции. Екипът на Десислава беше класиран на първо място и удостоен с наградата на Ректора на СА „Д.А.Ценов“ – Свищов.