Дарителска кампания под мото: „ОГЪН СЕ ПАЛИ ОТ ОГЪН! ОТ СИЛНАТА ЖАРАВА СЕ РАЖДА НЕЩО НОВО“

В Европейската седмица на професионалните умения /20-24.11.2017г./, ученици от ПДТГ, обучаващи се по професия „Организатор на туристическа агентска дейност“, се включиха в дарителска кампания за изграждането на копие - макет на православния храм „Света Троица“, по проект „България на длан – макети на открито“.

На 22.11.2017г представители на клуб „Млад екскурзовод“ – Самидин Самидинов, Синтия Врайкова, Вероника Георгиева и Елица Радославова  от ХІІ б клас, под ръководството на Аделина Милинова - учител по професионална подготовка от ПДТГ„Д.Хадживасилев“, изнесоха екскурзоводска беседа пред учениците от специалност „Организация на туризма и свободното време“ от Гимназията, с която ги мотивираха и вдъхновиха да направят своя дарителски жест за съхраняване на културното наследство на България. Обогатявайки своите професионални знания и умения, присъстващите подкрепиха и идеята на Тибор Наврачич, европейски комисар по въпросите на образованието, младежта, културата и спорта, че „Културното наследство е не само наследство от миналото, но и ресурс за бъдещето ни“ .

В навечерието на 2018 г. - Европейската година на културното наследство,  целта на мероприятието е:

  - образователна, като се акцентира върху: - спомагане за съхраняването и популяризирането на националното богатство; -  стойността на културното наследство за обществото; - значението на неговото съхранение за бъдещите поколения; - приноса му за икономиката;

  -  благотворителна - чрез събиране на средства да се  подкрепи  изграждането на копие - макет на православния храм „Света Троица“, дело на майстор Колю Фичето, който е включен в изграждането на парка „България на длан – макети на открито“.

Проектът „България на длан – макети на открито“ ще бъде реализиран върху терен от 20 дка и ще наподобява в „миниатюра“ картата на България, видяна отвисоко. Макетът на църквата „Света Троица“ ще бъде с размери 1,50 м височина и около 2 м дължина и поставен в красива природна среда. „България на длан – макети на открито“ е образователен,  културно-исторически проект, който чрез специално изработени умалени копия – макети на знакови сгради, ще представя България като част от европейското и световното наследство на ЮНЕСКО, събрано на едно място.

Инициатори на събитието са учителите по професионална подготовка  по туризъм към ПДТГ „Д.Хадживасилев“ -  Аделина Милинова, Добринка Микова и Иван Димитров.

Организатори на благотворителната дарителска кампания са учениците от ІХ -а клас специалност „Икономическа информатика „ и специалност „Организация на туризма и свободното време“, ІХ-б, Х-б, ХІІ-б клас специалност „Организация на туризма и свободното време“, председател на родителския комитет на Х б клас  - Диана Димитрова Лилова-Вълкова и учителите по професионална подготовка.

Екипът от ученици, учители и родители изказва благодарност на Айхан Ахмедов /бивш възпитаник на ПДТГ/ за помощта, отделеното време и снимков материал/!

Събрани са 435 лв. от учениците и учителите по професионална подготовка, както следва:

  • ІХ-а клас специалност „Икономическа информатика „ и специалност „Организация на туризма и свободното време“ - 100 лв.
  • ІХ-б, клас специалност „Организация на туризма и свободното време“ –  110 лв.
  • Х-б, клас специалност „Организация на туризма и свободното време“   -   70 лв.
  • ХІІ-б клас специалност „Организация на туризма и свободното време“ –    95 лв.
  • Учителите по професионална подготовка                                              -   60 лв.

Събраните средства са преведени по банков път IBAN: BG40 TTBB 9400 1527 7721 70

ДА ПОДПОМОГНЕМ ЗНАКОВИТЕ СГРАДИ НА БЪЛГАРИЯ !

За повече информация за проекта „България на длан – макети на открито“.   http://minibulgaria.bg/

СНИМКА