Отново призови места от Национално ученическо състезание по икономика

На 24 ноември 2017 г. в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” се проведе 23-тото Национално ученическо състезание по икономика в направления „Маркетинг” и „Международни икономически отношения”. Състезанието бе организирано от Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността и съответните катедри към СА „Д. А. Ценов” – Свищов. В помощ на ученическите екипи работиха ментори – студенти и докторанти от двете катедри. 

В направление „Маркетинг“ се състезаваха девет екипа. Заданието изискваше от учениците да дадат идеи за популяризиране на нова линия спортни дрехи и аксесоари на световно известна марка, създадена специално за феновете на Григор Димитров. В състезанието се включиха седем ученици от ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов. За повечето от тях това беше първото им участие в състезание от този тип. Всички работиха с желание и ентусиазъм. Шестчленното жури от преподаватели към катедра „Маркетинг” определи две първи места. В единият от екипите, класиран на първо място работиха учениците Вивиана Николова и Кристиян Иванов от ХІа клас, специалност „Икономическа информатика“. Екипът бе удостоен с наградата на ректора на Стопанска академия.

В направление „Международни икономически отношения“ се състезаваха четири екипа от ученици от три училища. Задачата на всеки екип бе на база извършен от тях анализ да изградят и препоръчат стратегия за осъществяване на международната дейност на американската фирма, отчитайки комплекс от фактори, които влияят върху решението. Предложеният от тях подход трябваше да бъде представен пред тричленно жури от академични преподаватели, влезли в ролята на борд на директорите на американски инвеститор. В състезанието се включиха две ученички от ХІІ клас на ПДТГ „Д. Хадживасилев“, специалност „Икономическа информатика“. Екипът, в който се състезаваше Даниела Евгениева се класира на първо място, а екипът в който се състезаваше Цветелина Маринова - на второ място.

За пореден път възпитаниците на Търговската гимназия се представиха отлично по време на състезания и заслужено бяха класирани на призови места.   Те получиха сертификат, който им дава правото да бъдат приети за студенти в Стопанска академия по първа желана специалност и форма на обучение.

Приключи още едно Национално ученическо състезание по икономика – състезание, изпълнено с емоции, както за участниците, така и за техните учители. 

За нас, учителите по професионална подготовка от ПДТГ „Д. Хадживасилев“,  бе удоволствие, точно в седмицата на професионалните умения /20 – 26.11.2017 г./, да наблюдаваме отстрани как работят  нашите ученици  – сериозни, съсредоточени, предлагат, обсъждат, изслушват, съгласуват, говорят делово и с подходяща терминология; показват умения за справяне с конкретна казусна ситуация за кратко време, работейки в екип с познати и непознати връстници.

 

СНИМКИ