„ОТЛИЧЕН 6,00“ ПО СЧЕТОВОДСТВО

На 2 декември 2017 г., ученикът Момчил Йорданов Йорданов от ХІІ а клас на Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, специалност „Икономическа информатика“, участва в  заключителния етап на  ХIX Национален конкурс по счетоводство за средношколци, организиран от Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” и списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения”, със съорганизатори - Университет за национално и световно стопанство и Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България. В конкурса участваха 13 професионални гимназии от страната. В продължение на 3 часа, 33 ученици, почти всички обучаващи се в специалност „Оперативно счетоводство“, решаваха счетоводни задачи и казуси. Писмените работи бяха оценени от комисия в състав: Димитана Христова, д.е.с. и регистриран одитор – председател, и членове: Мая Митева, д.е.с. и регистриран одитор и д-р Атанаска Филипова-Сланчева, главен асистент във Финансово-счетоводния факултет на УНСС, д.е.с. и регистриран одитор.

Съгласно регламента на състезанието, на класираните на първите пет места ученици се признава оценка „Отличен 6.00”  за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство за учебната 2018/2019 г., в поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол”. Момчил Йорданов е на призовото четвърто място. Така благодарение на знанията си по счетоводство, дванадесетокласникът на ПДТГ вече е приет студент в две висши учебни заведения – Университет за национално и световно стопанство – София и Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов /награда на катедра „Счетоводна отчетност“, ІІ място отборно/.

Преподавателят на ученика – Диана Георгиева Илиева-Атанасова, получи  награда от Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” - годишен  абонамент за 2018 г. за сп.„Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения“ в електронен вариант.