ПРАКТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРАНО ОБУЧЕНИЕ В ПДТГ

Във връзка с изучавания в специалност „Икономическа информатика“ предмет  „Учебна практика – Компютърни архитектури и операционни системи“  учениците от ХІА клас на ПДТГ “Д. Хадживасилев“ посетиха офисите на фирма „Братов реклами“ – гр. Свищов и Академично издателство „Д. А. Ценов“. Основната цел бе да бъдат наблюдавани  на практика процеси на отпечатване върху професионални принтери и плотери, сглобяване на книжни тела, рязане на надписи чрез специализирани машини с компютърно управление и др. Домакините, в лицата на г-н Тодор Братов и г-жа Димитрина Александрова, бяха изключително любезни и разказаха подробно за естеството на работата си, от гледна точка на информационните технологии. Учениците наблюдаваха и обсъждаха с интерес. Обръщането към реалната практика е основен стремеж на педагогическия екип на ПДТГ, целящ да осигури на своите възпитаници гъвкави възможности за бъдеща реализация.