„Кариерна ракета: уважение, възможности, избор, знание, равенство и обучение”

В обучение по проект „Кариерна ракета: уважение, възможности, избор, знание, равенство и обучение” в гр. Велико Търново, на 18 и 19 декември 2018 г. взеха участие Румяна Пенева - педагогически съветник и Альоша Кушлов – главен учител.

Проектът „Кариерна РАКЕТА” се изпълнява от пет партньорски неправителствени организации от България, Хърватия, Гърция и Румъния.  Финансиран е от Европейската комисия и е класиран на първо място сред повече от 120 предложения от всички европейски страни, насочени към постигане на равнопоставеност в образованието и в кариерното развитие.

Проектът представлява вълнуваща възможност за момчетата и момичетата да разширят своите кариерни хоризонти, а за учителите да тестват нова методика за интегриране на равнопоставеността на момичетата и момчетата в училищните програми.