УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ

"Училище за родители" - това е името на проекта, който се реализира в ПДТГ ,,Димитър Хадживасилев”. Целта му е да се намерят модели за ефективно взаимодействие с родителите, които да подкрепят личностното развитие на учениците. Съзнавайки, че образователният процес в нашето съвремие има много страни, ние се стремим да повишим мотивацията на родителите за участие в училищните дейности. Като дейности, проектът включва провеждането на обучителни сесии за родителите.

На 20.ХІІ. 2018 година се проведе поредната от тях, на тема: ,,Възможности за включване на родителите в образованието на децата”. В ролята на модератори влязоха учителите Миланка Узунова и Даниел Борисов. Те представиха на приъстващите мултимедийна презентация, в която посочва и обяснява ефективни модели за включването на родителите в образованието но техните деца. Тези модели оказват необходимата подкрепа, от която се нуждаят децата в процеса на тяхното личностно израстване и подкрепа. Чрез сценичен етюд беше демонстрирано как не трябва да комуникират родителите с  деца си  относно тяхното образование. В края на сесията се проведе дискусия по показаните модели. Считаме, че този диалог с родителите има своята позитивна ефективност и ще спомогне за повишаване качеството на образователния процес. Следвайки тази посока,  ПДТГ ,, Димитър Хадживасилев”  ще продължи да се утвърждава като предпочитано място за обучение и образование в община Свищов.