ПДТГ “Димитър Хадживасилев” поздрави екипа на Туристически информационен център

ПДТГ “Димитър Хадживасилев” поздрави екипа на Туристически информационен център към община Свищов при откриването му днес, 11 януари 2019 година. „Като професионална гимназия, която обучава ученици по специалност „Организация на туризма и свободното време”, професия „Организатор туристическа агентска дейност”, ние ще бъдем винаги Ваши партньори .За нас ще бъде отговорност и чест да участваме заедно с Вас в реализиране на проекти за развитието на град Свищов като желана туристическа дестинация.”, заяви г-жа Р. Иванова, директор на училището. Представителната група на ПДТГ отправи поздрав и към Заместник министъра на туризма г-жа Ирена Георгиева, гост на тържеството, като припомни, че през месец април 2018 година, в присъствието на Министъра на туризма, бе открит кабинет по туризъм в Търговската гимназия. Заместник министърът благодари и изтъкна необходимостта и значението на обучението на кадри по тази професия. В ПДТГ се обучават ученици по професия „Организатор туристическа агентска дейност” от учебната 2000/2001 година. През тази учебна година бяха приети ученици и в дуална форма на обучение. Учителите – г-жа Аделина Милинова и г-н Иван Димитров провеждат практическото обучение на учениците на реални работни места и създават програмите за обучение по производствена практика с фирмите-партньори, в които се провежда обучението.