Конкурс в ПДТГ

ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов обявява конкурс на тема: „Какво бих направил за училището със 75 лева?“, като средствата са осигурени от проведения в гимназията Коледен базар, а най-добрата идея ще бъде реализирана на практика!

 

Участие се регистрира с предаден отпечатан проект във формат А4, в който да бъдат описани:

  • идея;
  • целева група (за кого е предназначена) и участници в реализацията на идеята;
  • цена на решението (нужда от допълнителен бюджет или др.);
  • очаквани резултати от реализацията на идеята;
  • допуска се използване на изображения или видеа (с посочен линк към тях), които да визуализират по-добре идеята.

 

Кран срок и място за представяне на предложенията: 01.02.19 г., в каб. 26 – Теодора Спасова.

 

Допуска се индивидуално и екипно участие в конкурса.

Победителят ще бъде обяван на 08.02.2019 г., по време на честването на празника на ПДТГ. Награда – грамота и 20 лв., осигурени от Фондация „Д. Хадживасилев“.