Кръгла маса на тема „Партньорството с бизнеса – гаранция за успех”

Събитието се проведе на 06.02.20019 година, от 17:00 часа, в Аулата на Търговската гимназия. То бе първото от поредицата, посветени на 134 годишнината от създаването на училището. Кръглата маса събра представители на всички заинтересовани страни. От Община Свищов присъстваха председателят на Общинския съвет – д-р Кристиян Кирилов, г-жа Румяна Кузева, началник на отдел „Образование” в Община Свищов и  г-жа  Станислава Йорданова, PR в Община Свищов. Работодателите бяха представени с личното участие на:

 • Кристиян Кирилов, управител на ЕТ „Крисвет - 94”
 • Петя Стефанова Лишкова, управител на „Лишкови ООД
 • Виолета и Крум Крумови от „Българска книга - 97” ООД
 • Людмил Ламбев, управител на „Ексел” ЕООД, гр.Свищов
 • Димитър Славев Димитров, управител на „Феникс 88”ЕООД
 • Владимир Стоянов Петров, управител  на „Холборн” ЕООД, гр.Свищов
 • Теменужка Хр. Тончева, управител на „Нет експрес”ЕООД, Свищов
 • Владислав Станимиров Николов, управител на „Марико” ЕООД
 • Бейхан Рамиев, управител на „Дени 003” ЕООД
 • Гергана Живкова – управител на „Алма сист” ООД

 

От Обществения съвет към ПДТГ „Д.Хадживасилев, в кръглата маса  участва г-жа Антоанета Бълдъркова.

От НПО на поканата откликна  Ахмед  Куйтов - председател на Управителния съвет на „Институт Перспективи”.

Представителите на медиите „Видеосат – Нове” ООД и в.”Дунавска зора” отразяваха събитието.

Директорът на училището – госпожа Румяна Иванова, приветства присъстващите и подчерта, че екипът на Търговската гимназия изразява уважение и признателност към делото на Дарителя и следва неговия завет. Приветствено слово поднесе д-р Кристиян Кирилов, който подчерта важното значение на гимназията през всичките тези 134 години. В приветственото си слово господин Ахмед Куйтов, наскоро завърнал се от Австрия,  сподели: „...когато бях във Виенския университет, усетих духа, който ми бе познат отнякъде, а именно от Търговска гимназия „Димитър Хадживасилев” в Свищов..." и пожела екипът на Търговската гимназия да съхранява все така този дух и да продължава да утвърждава европейските ценности.

Основните дискутирани въпроси в дневния ред бяха:

 • „Резултати от партньорството с бизнеса” с модератор Лена Ненкова – старши учител, теоретично обучение и председател на Методическото обудинение на учителите по професионална подготовка. Таня Рисемова – учител, теоретично обучение и Петя Гутева - учител, теоретично обучение,  споделиха конкретни съвместни дейности с бизнес партньорите. Госпожа Гергана Живкова даде положителна оценка за учениците, провеждащи практическо обучение в нейната фирма "Алма Сист" ООД.
 • „Адекватна пригодност за заетост чрез дуалната форма на обучение”, с модератор Юлия Величкова – заместник-директор по учебната дейност  - този панел имаше за цел да популяризира дуалната форма на обучение, чрез информиране за конкретните нормативни основания.
 • „Партньорството с бизнеса - гаранция за младежка заетост”, с модератор Румяна Пенева – педагогически съветник,  събуди изключителна активност сред присъстващите. Единодушно бе споделено, че ангажираността на младите хора е изключително важна, необходима и отговорна дейност, с  която трябва да се ангажират всички заинтересовани страни. Споделиха се добри практики на партньорство между Търговската гимназия, „Институт Перспективи”  и господин Владимир Петров, управител на „Холборн” ЕООД.

Д-р Кристиян Кирилов изрази готовност, по направеното от екипа на Търговската гимназия  предложение, да се предвидят прдкрепящи мерки за работодателите от малкия и среден бизнес, които се ангажират с дуалната форма на обучение, чрез  програмата  за насърчаване на малките и средните предприятия на територията на  община Свищов.

 

 

 

 

 

 

Кръглата маса бе израз на добрата воля на всички заинтересовани страни да следват завета и примера на предприемача – меценат  Димитър Хадживасилев – да работят заедно за благото и величието на България.