„СТАРТ В КАРИЕРАТА“ - СРЕЩА НА НАСТОЯЩИ И БИВШИ ВЪЗПИТАНИЦИ НА ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ

За учители и обучаеми в ПДТГ „Д. Хадживасилев“ бе вълнуваща срещата с някои от гражданите на Свищов, които са завършили тази гимназия и днес развиват успешен бизнес или заемат ключови позиции за икономиката на града.

Кои, ако не успешните, доказали своя професионализъм бивши възпитаници на икономическото училище могат да служат за вдъхновение на днешното поколение ученици?

„Търговската гимназия е била и остава ключов фактор за правилен кариерен старт.“ Около това твърдение се обединиха изказванията на г-н Мирослав Димитров – управител на Пощенска банка, клон Свищов; г-н Владимир Вълчев – доктор по икономика към катедра „Финанси“ на СА „Д. А. Ценов“ и понастоящем управител на транспортна фирма; г-жа Галя Виткова – мениджър и маркетинг консултант в СД „Нацкови и СИЕ“ и г-н Владислав Николаев – управител на „Марико“ ЕООД. Гостите споделиха, че независимо от конкретната специалност, която са изучавали, знанията, предприемаческият дух и икономическата култура, които са получили като ученици, са им били полезни във всеки етап на живота и кариерата. Те с удоволствие отговориха и на зададените им въпроси.

Г-н Димитров и г-н Николаев приканиха младите хора да търсят възможности за развитие и в  Свищов, не само в големите градове, защото и тук човек може да е успешен, ако е достатъчно предприемчив, работлив и има желание за развитие и самоусъвършенстване. Те изказаха своята готовност за осъществяване на различни инициативи - стажове, състезания, открити уроци и др., в които учениците за тестват знанията и уменията си в реална работна среда.

Г-н Вълчев сподели своето задоволство от факта, че от идната учебна година в Търговската гимназия ще се усвоява професията „Спедитор-логистик“, тъй като счита, че тя има бъдеще, развива много умения и дава знания, които са приложими в множество области на икономиката.

Г-н Димитров, от своя страна, обясни  изключителното приложение на знанията по програмиране и работа с икономически софтуер и то не само в банковия сектор, а във всеки аспект на все по-дигитализиращата се икономика. Ето защо той приветства предстоящото разкриване в ПДТГ на новата специалност „Системен програмист“, която ще се изучава в дуална форма, т.е. учениците ще работят в реални фирми още в рамките на учебното си време.

Г-жа Виткова, както и останалите гости, призоваха учениците да грабят с пълни шепи от извора на знанието, да не притъпяват своята любознателност и да търсят начини да комбинират учене, работа и удоволствия, за да бъдат гъвкави и търсени на трудовия  пазар.

Г-жа Христана Костова, един от най-отдавнашните възпитаници на Търговската гимназия, присъстващи на срещата, спонтанно сподели някои свои спомени.

За финал, г-жа Юлия Величкова, зам. директор на ПДТГ и бивш възпитаник на училището, каза, че успехите на нашите ученици са наша радост и гордост, ние сме, и ще продължаваме да бъдем едно семейство и трябва да се подкрепяме и да пазим вековния дух на Търговската гимназия.