Ученическо творчество

С началото на втория учебен срок отвори врати и организираната в каб. 34 на ПДТГ „Д. Хадживасилев“ изложба на ученически творби. Произведенията са с различна тематика. В галерията присъстват графика, живопис, дори керамика. Така се дава поле за изява и на артистичните таланти на младите икономисти. Включените автори са: Деница Николова – ХІІб, Лора Кунева – ХІІб, Изабел Люсиен – ХІІа, Борис-Александър Спасов – Хб, Йоана Игнатова – VІІІа, Борислав Кунчев – ІХб. В отделен кът са поставени някои от готовите продукти, изготвяни от ученици от ІХа и ІХб класове в часовете по история и цивилизация, където е въведено иновативно обучение. Със стартирането на новите извънкласни дейности предстои обновяването и допълването на изложбата с експонати.

Желаем успех на младите творци!

СНИМКИ ТУК