,,Ефективна комуникация във и извън семейството“

Това беше темата на поредната обучителна сесия по проект ,,Училище за родители“, който се реализира през настоящата учебна година в ПДТГ ,,Димитър Хадживасилев“. Проектът е разработен от учители и е одобрен и финансиран от МОН, по Национална програма ,,Заедно за всяко дете“, модул ,,Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“. Съгласно планираните дейности по проекта, всеки месец се провеждат тренинг обучителни сесии с родителите по различни теми.

В ролята на модератори по темата: „Ефективната комуникация във и извън семейството“ участваха учителите: Аделина Милинова, старши учител теоретично обучение – икономически дисциплини и Румяна Августинова, старши учител математика и физика. Чрез подготвените и предоставени на участниците материали (асоциации – „Отражение“, ролеви игри – „Под шапката на другарчето“, „Въобръжаемо интервю“, „Конфликт“, „Шест стъпки за разрешаване на конфликт по Томас Гордън“, тестове и анкета за обратна връзка, включваща актуални въпроси по темата), бяха постигнати целите  на обучението: да се предостави информация относно основните понятия, свързани с комуникацията; да се провокира всеки участник в групата да се обърне към себе си (себепознание) и към ефективността на собствените  стилове при общуване с децата; да формира умения, свързани с ефективната комуникация; да разкрие посоките за промяна на начините за комуникация към по-добро разбиране на децата и по-ефективно изразяване на собствените идеи, мисли, потребности, желания и чувства.

Обучителните сесии спомагат да бъдат постигнати заложените цели по проекта, свързани с приобщаване на родителите към училищните ценности и училищния живот, съвместно реализиране на училищни политики за личностно развитие на учениците и провеждане на ефективна и позитивна комуникация между учители, родители и ученици.

Трябва да отчетем, че интересът на родителите нараства с всяка нова сесия и това се дължи както на добрата организация, свързана с предварителна подготовка от учителите, така и на активното участие на родителите, които с удоволствие участват в решаването на поставените задачи, сами търсят и провокират дискусии по определените теми. Всичко това носи със себе си една позитивна емоция, която е определяща за чувството на удовлетвореност, което имат родителите след всяка сесия. Безспорен факт е, че дискусиите между родители и учители продължават и след края на обучителната сесия. Мнозина родители споделят, че участието им в този проект е полезно, защото се поставят теми, по които те никога не биха се замислили, и се предлагат възможни решения на определени проблеми.

Дейностите по проект ,,Училище за родители“ на ПДТГ ,,Димитър Хадживасилев“ ще продължат до края на настоящата учебна година.

 

Альоша Кушлов

координатор по проекта