Не на училищния тормоз!

В предпоследната сряда на месец февруари, в цял свят по традиция се отбелязва Денят на розовата фланелка. Той е символ на борбата с училищния тормоз.

На 27.02.2019 г. много ученици и учители в ПДТГ "Д. Хадживасилев" зачетоха събитието с обличане на розови дрехи или слагане на розови лентички. Така те демонстрираха своето разбиране към проблема и  отрицателната си позиция спрямо него.