Доблестта идва отвътре!

Поредно доказателство, че наградата на Лъчезар Богомилов с почетния знак на Община Свищов не е случайна! Момчето притежава не само ум, но и благородство. Сутринта на 06.03.19 г. той намира 50 лв., изгубени в училището. Въпреки че конкретната територия не е под пряко видеонаблюдение и няма свидетели на случващото се, Лъчезар предава парите на заместник директора. Скоро става ясно, че изгубеното принадлежи на Вероника Христова  от ХI клас. Сумата е върната на момичето, а тя благодари за почтеността!