ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПДТГ

С началото на втория срок на учебната 2018/2019 г. в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов стартираха заниманията по интереси, създадени в изпълнение на Наредбата за приобщаващо образование и  Постановление на Министерския съвет №289 от 12.12.2018 г.

През месец декември 2018 г. се проведе анкетно проучване на желанията на учениците от VІІІ до ХІІ клас, с което бяха идентифицирани занимания по интереси. Сформираха се 4 клуба и 3 спортни секции. Изготвени са програми с теми и дейности, целящи стимулиране развитието на учениците и техния творчески потенциал, насърчаването на креативното мислене и иновациите.

Заниманията по интереси ПДТГ „Димитър Хадживасилев” са одобрени от педагогическия съвет.

Тематично направление

Наименование на формата

Ръководител

Брой участници

 

Класове

Дигитална креативност

Клуб „Дигитален маркетинг”

Клуб Дигитална фотография „През фотообектива“

Цветелин Борисов

Таня Рисемова

13

 

15

VІІІ, ІХ, Х, ХІІ

ІХ, ХІ, ХІІ

Природни науки

Клуб „Да опознаем космоса”

Румяна Августинова

13

ІХ, Х

Технологии

Клуб „Информационни технологии в екскурзоводството”

Аделина Милинова

15

VІІІ, Х, ХІ

Спорт

 

Секция „Баскетбол”

 

Секция „Волейбол”

 

Секция „Футбол”

Ангел Петков

 

Иван Димитров

 

Даниел Борисов

15

 

22

 

17

VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ

VІІІ, ІХ, Х, ХІ

ІХ, Х, ХІ, ХІІ