Ученици от ПДТГ на реални работни места

Професионалното образование изисква не само добра теоретична подготовка, но и знания и умения за прилагането им в реална работна среда. Ето защо, обучението в Търговската гимназия е комплекс от тези два компонента. Училището партнира с редица работодатели, които осигуряват на бъдещите икономисти възможност да приложат на практика наученото в клас и да придобият повече увереност във възможностите си.

На 7 март 2019 г., г-жа Румяна Иванова, директор на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“  - Свищов, придружавана от Петя Гутева – учител теоретично обучение в ПДТГ и ръководител по производствена практика, бяха на посещение в ЕТ „Милослава Николова“,  гр. Свищов. Тази фирма е партньор на Търговската гимназия в обучението на ученици от специалност „Икономическа информатика“ по производствена практика и в нея стажува Вивиана Николова. При посещението си г-жа Иванова се запозна  с наставника  Богдана Илиева, която сподели впечатленията си от добрата професионална подготовка и усвоените знания, умения и компетентности на ученичката Вивиана Николова.