СЕДМИЦА НА ФРАНКОФОНИЯТА В ПДТГ

През изминалата седмица, от 18 до 22 март 2019 г., учениците от IXа и IXб класове, които изучават френски като чужд език, изготвиха информационни табла и мултимедийни презентации за историята, живота, икономическото и културното развитие, а също така и с интересни факти от миналото и настоящето на Париж и Франция. Тези табла са предоставени на вниманието на ученици, учители, служители и гости на Гимназията във фоайето на училището. Материалите в тях са подбрани така, че да отразяват уникалността и богатството на френската култура и цивилизация и може да се каже, че имат енциклопедичен характер. Заслужава да се отбележи, че учениците са ги илюстрирали със собствени рисунки на Айфеловата кула, пирамидата пред Лувъра и др. забележителности на Франция. Личи си вложеното голямо старание и умение от страна на ученици от IXб клас. От изготвената от тях презентация за забележителностите и икономическото развитие на Париж става ясно, например, че БВП на тази столица е най-големият за европейски град и пети в света. Той е по-голям от този на България като цяло.

Международният ден на Франкофонията се отбелязва традиционно от учениците в ПДТГ вече 18 години под ръководството на учителя по френски и английски език Марин Станев.