За чиста и приветлива класна стая

С настъпване на пролетта, идва и периодът за пресаждане и обновяване на саксийните цветя. В един от последните ваканционни дни, група ученици от Хб клас и техните родители, заедно с класния ръководител Румяна Августинова, реализираха една чудесна идея - да обновят и засадят още цветя за класната стая. Беше проведено едно от мероприятията, съгласно алтернативната програма за родителско участие по проект „Училище за родители“.

В дейността се включиха: г-жа Галя Минчева - родител на Евелина Минчева, г-жа Силвана Иванова - родител на Весела Иванова, Евелина Минчева, Петя Йорданова, Пламена Богданова, Весела Иванова.

За подсигуряване на материали се погрижиха родителите на Мирела Ангелова, Габриела Александрова, Десислава Василева и Михаел Пенев.

Благодарим на всички родители и ученици, участвали и съдействали за реализиране на идеята „За чиста и приветлива класна стая“!