Конкурс "Най-добра идея за иновативно мобилно приложение"

На 17.04.2017 г., от 15:00 часа, в аулата на ПДТГ "Димитър Хадживасилев" - гр. Свищов ще се проведе конкурс за идея за иновативно мобилно прилжожение.
В него могат да участват индивидуално ученици от 7 до 12 клас със собствена идея за мобилно приложение, в една от категориите:
- Туризъм;
- Икономика;
- Образование.

Идеята трябва да се представи в рамките на 8 минути, под формата на мултимедийна презентация или по друг оригинален начин.

Осигурени са мултимедийна техника за презентиране и предметни награди за тримата победители. Всеки, който желае да участва в конкурса, може да попълни формуляра по-долу.

Представените в конкурс "Най-добра идея за иновативно мобилно приложение" проекти ще бъдат оценявани от комисия според следните критерии:

1. Дизайн
2. Сложност на мобилното приложение
3. Сигурност на мобилното приложение
4. Очакван пазарен дял
5. Съдържание
6. Навигация
7. Представяне на проекта пред публика

Всеки от посочените критерии се оценява от 0 до 10 точки.Крайният резултат е средно аритметичната стойност на оценките на членовете на журито. Максимален брой точки - 70.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 14.04.2019 г., 23:59 минути.

Записването става на интернет адрес - https://bit.ly/2Z1A1Mw