Литературен конкурс ”Изкуство против дрогата”

ДЕВЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

И З К У С Т В О П Р О Т И В Д Р О Г А Т А” 2019 Бургас

Провежда се под егидата на Областния управител на Област Бургас г-н Вълчо Чолаков

 

Организира се през една година по повод на Международния ден за борба с наркоманиите – 26 юни. Първото му издание е през 2003 г. В конкурса могат да участват деца и младежи на възраст от 14 до 25 години, в две възрастови групи: от 14 до 17 години и от 18 до 25 години.

Участниците представят стихотворение, есе или разказ, написани специално за този конкурс, непубликувани в други издания и без право на участие в други конкурси. Обемът на творбите, изпратени по e-mail е до 3 компютърни страници (6 000 знака) на български език (или на руски и английски за чуждестранните участници), формат WORD, шрифт 12.

Необходимо е авторите да посочат трите си имена, рождена дата и година, учебно заведение, пълен адрес, е-mail и телефон за връзка.

Крайният срок за получаване на творбите е 1 май 2019 г. Компетентно жури от писатели и преводачи ще оценява творбите.

Ще бъдат раздадени следните награди:

Първа възрастова група (14-17 години)

За стихотворение За есе или разказ

І награда – 80 € І награда – 80 €

ІІ награда – 60 € ІІ награда – 60 €

ІІІ награда – 40 € ІІІ награда – 40 €

 

Втора възрастова група (18-25 години)

За стихотворение За есе или разказ

І награда – 130 € І награда – 130 €

ІІ награда – 80 € ІІ награда – 80 €

ІІІ награда – 50 € ІІІ награда – 50 €

 

Резултатите ще бъдат обявени по интернет на 10 юни 2019 г. на сайта на Община Бургас: https://www.burgas.bg/bg/news/index/1 и Facebook: https://www.facebook.com/Burgas.Municipality/ и НЧ "Любен Каравелов 1940" Бургас.

 

Номинираните творби ще бъдат издадени в сборник. Отчитането на конкурса ще се проведе в гр. Бургас на 28 юни 2019 г. от 11

часа в Областна управа Бургас (ул.”Цар Петър” №1).

 

Организатори на Литературния конкурс ”Изкуство против дрогата” са:

Областна управа Бургас, Община Бургас, Читалище „Любен Каравелов 1940”, Синдикат на българските учители – Бургас.

 

Творбите изпращайте на електронен адрес:

E-mail: chitalishte_lk@abv.bg Телефон: +359 056 84 44 69