Ден на „Отворени врати”

Възпитаниците на Търговската гимназия от  Х-б клас, специалност „Организация на туризма и свободното време”, символично направиха „първа копка” на  Дунав мост III  в час по учебен предмет „Икономика”.

Чрез интерактивни методи и техники, учениците усвоиха знания , свързани със същността на  инвестициите и  инвестиционния процес. Принос за това имаше и г-н Асен Боянов – представител на работодателите - партньори на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ и председател на Обществения съвет на училището.  Учениците обосновано  отговаряха на въпроси, свързани с ключови понятия по темата. Изразиха позиции за значението на  Дунав мост III на регионално, национално и европейско равнище като бъдещи предприемачи.

Г-н Асен Боянов спонтанно реши да награди с екскурзия до Букурещ  ученика Михаел Пенев за проявен предпримачески дух - прекрасен завършек на "открития" час.

 

СНИМКИ  ТУК