Работно посещение във Финландия - впечатленията на един учител

След проведен конкурс, бях избрана да посетя служебно гр. Коувола, Финландия, в периода 15.04 - 19.04.19 г.  Основно пребиваването ми бе в университета по приложни изкуства, по покана на проф. Петър Зашев - главен инициатор на конкурса за учители. Там имах възможност да присъствам на час по Бизнес английски, изнесен от колегата Славея. Много интересен и полезен за мен, тъй като е от предметната ми област. Несъмнено видях практическата насоченост като стил на преподаване. Направи ми впечатление, че в работата на учителя няма огромна разлика, с това, което правим в България. Обратната връзка с аудиторията, обаче, е съвсем друга. Никога не се налага преподвателят да повтаря задачата. Формулира я, дава времето за работа и наблюдава, за да дава насоки. Студентите работят с ентусиазъм и правят изводите сами, за да стигнат до определено знание.

Проведох също интересен разговор с Ари - мениджър по проучванията относно установяване на партньорски отношения между нашите образователни институции, изразяващи се в един съвместен проект в бъдеще.

Следващият ден започна с изпит по бизнес английски при колегата Славея. Всички студенти се явиха в изпитната зала, носейки със себе си лични лаптопи и таблети. Изпитът бе изцяло в електронен вариант, в тяхната университетска платформа. Всички започнаха и приключиха навреме, без да бъде изхабен и един лист хартия. Всички тук се грижат за околната среда. Това е основен приоритет и част от манталитета на населението.

Последва посещение на лекция на Сара - преподавател по управление на продажбите и маркетинга „Мотивация в продажбите“. Като казвам лекция, не оставайте с погрешното впечатление, че преподавателят чете и диктува от учебника, а студентите пишат. Това беше изключително интересен час, в който студентите се учеха чрез правене – работиха по групи и сами достигаха до изводите. Тук всички студенти и учители говорят на английски език, който за тях не е майчин - още едно доказателство, че владеенето на чужд език е прозорец към света. Денят завърши с един приятен разговор - интервю с преподавателя по чужди езици  Пайви, която владее седем езика и преподава четири от тях. Останах силно впечатлена. 

Може би ви прави впечатление, че използвам само първите имена на хората. Това е така, защото фамилията във Финландия се счита за лична информация и нямам право да я цитирам. Там всички си говорят само на малко име - учители, ученици и т.н., но където се изисква, се ползва учтивата формата на обръщение.

Пътувайки към родното си място в България, си мисех за това, което видях и ми бе разказано от моята колега българка, живееща във Финландия от близо двадесет години. Основното нещо - управляващите се грижат за народа си. На първо място, всеки човек трябва да бъде здрав. Здравеопазването залага на превантивното обслужване и лечение на пациента. На второ място, човек трябва да бъде качествено образован. Сигурно сте чували, че образователната система във Финландия е една от най- добрите в Европа. И има защо да е така. Освен че е качествено, образованието там е и напълно безплатно. Финландските студенти и тези от Европейския съюз се обучават без да заплащат семестриални такси през целия курс на обучение, дори получават по 620 евро държавна месечна ситпендия.

Всяко средно училище има столова и учениците се хранят абсолютно безплатно за обяд с топла, сготвена храна. У нас по-голяма част от училищата нямат столова. Учениците, за съжаление, консумират предимно тестени закуски, поради липса на алтернатива. Ето защо в статистиката сме на едно от първите места по затлъстяване и диабет. Факт е, че ако училището е на 10 или повече километра от дома на ученика, общината му осигурява ежедневен безплатен транспорт.

Чух много, видях много. След това посещение  разбрах, че всички ние, български учители и ученици, трябва да продължаваме да се учим и усъвършенстваме, използвайки съвременните технологии, че трябва да уважаваме и да се стремим към знанието! Благодаря на проф. Петър Зашев и неговите приятели, че помагат на българските учители да се запознаят с финландската образователна система и да почерпят безценен опит от нея!

 

СНИМКИ