УЧЕБНА ЕВАКУАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА И УЧЕНИЦИТЕ

На 22 април 2019 г., в 11.35 часа, в сградата на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ - Свищов, се проведе практическо занятие за усвояване на училищния план за защита при бедствия на пребиваващите. Всички напуснаха сградата без паника, спазвайки  стриктно схемите за евакуация. Целта на практическото занятие е да се усвои обектовият  авариен план за действие при бедствия от учениците и персонала, да се повиши готовността за действие на органите за управление в ПДТГ „Д. Хадживасилев”  при възникване на кризисни ситуации.