Х а – две специалности, но единни в учението и в забавленията!

На 17.05.19 г., по проект ,,Училище за родители“, който се реализира през настоящата учебна година в ПДТГ ,,Димитър Хадживасилев“, учениците от Ха  клас,  с класен ръководител Аделина Милинова, техните родители и настойници, организираха и осъществиха поредната дейност – състезание по волейбол, в което се състезаваха отбор „Информатици“ - специалност „Икономическа информатика“, срещу отбор „Туристи“ - специалност „Организация на туризма и свободното време“. След много оспорвана борба, смях и забавление, все пак резултатът остана равен. В ролята на мажоретки – красивата подкрепа на двата отбора, бяха момичетата от класа,  които аплодираха и изказваха съпричастност и уважение  към  участниците в състезанието. Тяхната задача и роля бе също уникална, защото с таланта и емоциите  си  допринасяха за отборите си и общото дело.

От името на класа и от свое име, като класен ръководител, изказвам благодарност  към родителите и настойниците, които ни съдействаха и подкрепиха в това наше достойно, забавно и интересно начинание, а именно:

Г-жа Десислава Любенова Христова – Гъдева, майка на Симона Гъдева – в подкрепа на мажоретния састав;

Г-жа Галя Дермечкова, баба на Викор Дермечков – в подкрепа на мажоретния състав и отбора на „Туристите“;

Г-ин Митко Петков Макаров, дядо и настойник на Михаил Ганев – в подкрепа на отбора на „Информатиците“.