С позитивна нагласа за участие в състезание по физика

На 28.05.2019г., в ПДТГ „Д. Хадживасилев“ се проведе заключителният етап от традиционното ежегодно училищно състезание за решаване на задачи по физика и астрономия.

До последния етап стигнаха 11 ученици от ІХа и ІХб клас, които трябваше да решават тест от въпроси с избираем отговор и изчислителни задачи, изискващи подробно решение със задължителните условия за физична задача: кратък запис на условието на задачата, превръщане на измерителните еденици в система SI, буквено решение на задачата, проверка с измерителни единици.

Състезанието се проведе на два етапа. В първия от тях, масово се включиха почти всички ученици от двата девети класа. Те трябваше да работят самостоятелно, в продължение на 3 месеца, върху предварително зададени задачи, различни за всеки ученик. Участниците с най-голям брой вярно решени задачи бяха допуснати до заключителния етап.

Предстои класиране и излъчване на първенците.

Като учител по Физика и астрономия, изказвам благодарност към всички ученици, включили се в двата етапа. Те показаха заинтересованост и любов към физиката и астрономията.

 

Румяна Августинова-старши учител по физика и математика