Професията на моя родител

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Училище за родители“, по Националната програма „Заедно за всяко дете“ - 2018, на 29.05.2019 г. се проведе среща между учениците от Хб клас и техните родители.

Целта бе да покажем, че трудът е потребност и ценност, че всеки човек е необходим и полезен за обществото, независимо каква професия упражнява.

Гости на срещата бяха  г-жа Калина Стилиянова Ангелова, г-н Димитър Александров Спасов, родители съответно на Мирела Бисерова и Борис-Александър Спасов.

Г-жа Ангелова е старши специалист в изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“, родител на Мирела Бисерова. Дейността на агенцията е свързана с проучване и изучаване на хидроморфоложкия и хидроложкия режим на р. Дунав в българския участък.

Г-н Спасов е собственик на фирма в областта на аниматорството. Той притежава голям опит в областта на изкуството, театъра и журналистиката.

Учениците получиха много нова информация, полезна за тяхната обща култура и бъдещото им кариерно ориентиране.

Другата цел, която имаше срещата, бе да помогнем на младежите в по-горна възрастова група да се насочат в избора си на образование и професия.

Неформалният разговор беше изключително емоционален и полезен както за учениците от Хб клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“, така и за техните родители, и това спомогна за изграждане на още по-позитивна и емоционална връзка между тях.