Дар за библиотеката на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” направи доц. д-р Мария Ангелова

С  пожелание за „хилядолетна история и випускници с широки интереси и фундаментална подготовка, с които основателно да се гордее” доц.  д-р Мария Ангелова връчи на Румяна Иванова, директор на Търговската гимназия „Честотно-етимологичен речник на личните имена”. Госпожа Ангелова е възпитаник на гимназията  и редактор на този речник.

Учителите и учениците изказват благодарност за дарителския жест!