С послание за диалог завърши „Училище за родители“

На 30 май 2019 г. се състоя последната среща на учители и родители от поредицата „Училище за родители“, на тема: „Разкажете на децата си вашата история – за хубавите моменти, за проблемите, за това как сте ги преодолели“. Медиатори бяха старшите учители Добринка Микова и Марин Станев.

Г-жа Микова запозна присъстващите с моменти от личния си живот, посветени на възпитанието на децата и тяхната връзка с роднините им, така че опитът на по-възрастните да се съчетава с енергията и любознателния плам на подрастващите и те да се изграждат като пълноценни личности.

Марин Станев беше разделил своето изказване на две части: най-напред той прочете една реч на папа Франциск от 23 януари 2015 г., цитирана от българската информационна агенция OffNews (https://offnews.bg/),  в която папата предупреждава за опасността от прекомерното вглъбяване на децата в социалните мрежи, водещо до клюкарство, противопоставяне и пристрастност към една или друга страна, вместо да обогатява и да развива душевността на детето. Най-добре е за родителите да разговарят с децата си, защото живият диалог ще ги научи да изслушват другия и да бъдат толерантни спрямо неговото мнение, а само прошката е тази, която гарантира непрекъснатостта и динамиката на диалога.

Във втората част на своето експозе, г-н Станев прочете „Притча за вълка единак“ от Валентин Начев, в която авторът по алегоричен начин внушава убеждението си, че човекът е социално животно, както смята и Аристотел, а също така, че „…величието е в общуването и в умението да откриваш онзи път, по който ще стигнеш до сърцата и умовете  на твоите братя и сестри!“   

След  изказванията на преподавателите, срещата завърши с беседа с родителите и учителите, посветена на общуването между деца и родители и ролята на социалните мрежи и интернет в живота и учението на младите хора.

С послание за продължаващ диалго завърши „Училище за родители“.