11 юни - Ден на икономиста

На този ден отбелязваме както Деня на икономиста, така и 10 години Център за кариерно ориентиране и предприемачество в ПДТГ. Организацията и провеждането на учебните часове бяха свързани с професионалния празник:

„Генериране на бизнес идеи” – VІІІ а клас, ръководител – Юлия Величкова;

„Защо са необходими икономистите?” -   Х а клас – Лена Ненкова;

„Представяне на разработен бизнес – план” – ХІ б клас – Здравка Здравкова.

Информационното табло във фоайето на гимназията запозна ученици и гости на училището с историята на празника и планираните мероприятия. Проведохме нова сесия кариерно ориентиране на желаещите ученици, чрез софтуера karieratami.bg. Софтуерът е полезен за всеки, който има нужда да разбере точно коя професия е подходяща за него и да планира следващите си стъпки.

СНИМКИ ТУК