Достойно представяне на ДЗИ

Чудесни резултати от тазгодишните матури показа Випуск 2019 на Търговската гимназия!

Всички се дипломират успешно, защото на зрелостните изпити НЯМА допуснати слаби оценки.

ДЗИ по БЕЛ положиха 68 ученици, с добър общ успех. Две са отличните и 30% - много добрите оценки. Пълна шестица по биология и здравно образование получи Павел Минчев от ХІІа клас. Успехът по английски език е много добър, като 20% от оценките са отлични. По география и икономика и философски цикъл показаният успех също е добър.

Резултатите ни радват, защото единици са учениците, посещавали частни уроци. Това са постижения от учебните часове и допълнителните безплатни консултации по предметите в училище.

Голяма част от учениците, предимно от специалност „Икономическа информатика“, посочиха като втора матура изпитите по теория и практика на професията. По този начин, само с три изпита, те получават два отделни документаСвидетелство за средно образование и Свидетелство за професионална квалификация. Показаният от тях среден успех по теория е Мн. добър 5,19, а по практика на специалността (създаване на сайт, фирмен банер и анимиран слоган) – Отличен 5,53.

Специалностите „Икономическо информационно осигуряване“ и „Икономика и мениджмънт“ също положиха два изпита – по теория и практика на професията. Мениджърите трябваше да защитават бизнес-проект, който включва цялостната документация по него – от идеята, през финансовите източници и анализа на конкуренцията, до набиране на персонал и пряката реализация. Удоволствие бе да се наблюдава как бъдещите предприемачи представят идеи за своите бизнес-начинания.

Членове на комисиите за оценяване  на  Държавните изпити за професионална квалификация бяха нашите партньори - работодатели, които дадоха много добра оценка на работата на учениците и по време на производсвената практика на реалните работни места.

Благодарим на г-жа Гергана Живкова, г-н Георги Хаджимитев и г-жа Поликсения Цанкова - Христова за подкрепата по отношение на осигуряване на качество на професионалната образование в ПДТГ!

Успех, момичета и момчета! Покажете високи резултати и в изпитите на живота!

СНИМКИ ТУК