Грамота от синдикат „Образование” към конфедерация на труда „Подкрепа”

Грамота от синдикат „Образование” към конфедерация на труда „Подкрепа” за добър социален диалог

получи госпожа Румяна Иванова – директор на ПДТГ „Димитър Хадживасилев”. Тя сподели своята удовлетвореност от факта, че в Търговската гимназия социалният диалог надхвърля границите  на информирането и консултирането. Тук социалните партньори заедно намират решения за оптимизиране на статуквото, в полза на всички заинтересовани страни и на просперитета на Първото търговско училище. Тя благодари на екипа на ПДТГ за  диалогичността и високия професионализъм.

Честито, госпожо Иванова!