ПДТГ в "Панорама на образованието"

На 15.06.2019 година ПДТГ „Димитър Хадживасилев” участва в организираната от община Свищов „Панорама на образованието”. От името на училищния екип, директорът на гимназията - госпожа Румяна Иванова, благодари на организаторите, представени от А. Димитрова - заместник кмет, Р. Кузева - началник на  отдел „Образование” и домакина на срещата и партньор на Търговската гимназия – СА „Д. А. Ценов”, представен от  професор Божинова. Целта на „Панорама на образованието” бе да се представят профилите и професиите, които могат да избират седмокласниците за следващата степен на образование. Госпожа Иванова представи възможностите за обучение, които Търговската гимназия предлага на завършващите основно образование и предимствата на дуалната форма на обучение по новите професии  „Системен програмист” и защитената „Спедитор-логистик”. Изтъкна, че Търговската гимназия винаги е откликвала на потребностите на икономиката, като е надграждала върху добрите традиции своите иновативни решения, взети с участието на партньорите - работодатели. За третата професия „Организатор на туристическа агентска дейност”, която се предлага  в дневна форма на обучение, има натрупан вече 20 годишен опит. Присъстващите бяха запознати и със социалната политика на подкрепа на учениците, съвместно с Фондация „Димитър Хадживасилев”. За съжаление, събитието бе посетено от около 15 ученици и техните  родители. Госпожа Иванова благодари на двете основни училища в селата Ореш и Овча могила за участието им в организираната Информационна кампания за предимствата на дуалната форма на обучение и професиите, които предлага ПДТГ „Димитър Хадживасилев”, спонсорирана от фирмата - партньор "Тинк Глобал" ЕООД.