ПДТГ „Димитър Хадживасилев” е избрано за едно от 16-те училища в България, утвърждаващи здраве!

На 14 юни 2019 година се проведе среща на представители от училищата, включени в проект „Училища за здраве в Европа”. Подходът «училище, утвърждаващо здраве» става концепция, призната и приета в цяла Европа и Централна Азия. Според Световната здравна организация, „училище, утвържаващо здраве“ е училище, което постоянно укрепва капацитета си като здравословна среда за живот, учене и работа“.
Училища за здраве в Европа (SHE) дефинира „училище, утвържаващо здраве“ като училище, което прилага структуриран и систематичен план за здравето и благополучието на всички ученици и на преподавателския и непедагогическия персонал. То е нещо повече от училище, което има училищни дейности, утвърждаващи здравето.
Цялата училищна общност, включително учениците, преподавателски, непедагогически персонал и родители, участват активно в процеса на вземане на решения и в самите дейности.
Защо е важно едно училище да е училище, утвържаващо здраве? – Защото здравето и образованието са взаимосвързани. Здравите деца имат по-голям капацитет за обучение и по-добра посещаемост в училище;
Ученици, които имат положителна връзка със своето училище и със значими възрастни, са по-малко склонни към рискови поведения и е по-вероятно да имат положителни резултати от обучението;
Чрез активно популяризиране на здравето от училищния персонал сред учениците, той има потенциал да бъде положителен модел за подражание.