Официално се дипломира Випуск 2019 на ПДТГ!

С тържествена церемония в аулата на ПДТГ "Дл Хадживасилев", на 20-ти юни официално се дипломира Випуск 2019 на Търговската гимназия.

Випуск, който остави своята следа в историята на училището с множеството си отлични представяния на местно, регионално, национално и международно ниво.

Випуск, който постави нова традиция - дари своите униформени вратовръзки за бъдещите възпитаници на Гимназията.

Випуск, в успешната реализация на който не се съмняваме, защото знаем, че това са хора с активна гражданска позиция, мнение и знания, умения и самочувствие да го защитават!

"Икономическа информатика", "Икономика и мениджмънт" и "Икономическо информационно осигуряване" са специалностите на дипломираните млади хора. Но освен дипломата си за средно образование, те държат гордо в ръце и втори документ - Свидетелство за професионална квалификация. Той бе получен след полагане на два изпита - по теория и практика на професията. Свидетелството е един огромен бонус към тяхното лично портфолио и конкурентноспособността им на пазара на труда.

Успех, млади хора! Не прекъсвайте връзката със своето училище и учителите си!