Нови възможности за подобряване на социално-битовите условия на учениците от ПДТГ

През учебната 2018/19 година, по инициатива на Ученическия съвет на училището, бе проведено анкетно проучване за интереса на възпитаниците на ПДТГ към хранене, обслужвано от външна фирма.  Голяма част от учениците бяха заинтригувани, като споделиха, че това би улеснило многократно храненето им през учебно време, особено в зимния период. Вече са проведени разговори с кетъринг фирма – партньор-работодател на Търговската гимназия за провеждане на ученически практики на реални работни места, която ще доставя заявките  директно в сградата на училището. Поръчките ще се правят електронно, през онлайн платформа. Съществуват възможности както за плащане в брой, така и за картово разплащане, но окончателният начин ще се определи след проучване на желанията и на новите ученици за следващата учебна година.

Тази идея не само ще улесни учениците, но ще им помогне да се хранят здравословно, като избират готвена храна пред пици и сандвичи. Другото предимство е, че ще се подобрят уменията им за боравене с онлайн платформи за електронна търговия – те ще могат сами да дават идеи за усъвършенстване на сайта и дизайна му, а това е направление и специалност, по която Търговската гимназия работи.

Договорени са и отношенията със СА „Д. А. Ценов“, чиито общежития могат да използват нашите настоящи и бъдещи ученици. Фондация „Д. Хадживасилев“ подкрепя финансово нуждаещите се в заплащането на наема. Осигурен е надлежен пропусквателен режим.