Уважаеми седмокласници и родители,

Уведомяваме ви, че в периода  03.07 - 05.07.2019 г., от 8:00 до 17:00 ч., екипът на ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов, ще е на  Ваше разположение за подпомагане процедурата по електронно кандидатстване за специалностите в училището: „Системен програмист“ и „Спедитор-логистик“ – дуална форма на обучение (учене чрез работа) и „Организатор туристическа агентска дейност“.

Консултирането и подкрепата в името на успеха на децата е обичайна наша практика и бихме искали да Ви го докажем с тази първа стъпка от съвместната ни бъдеща работа!

Драги родители,

Вие добре разбирате колко е важно да направиш верен избор, за да се чувстваш щастлив и удавлетворен от него - основното, към което и ние се стремим като педагози!

Скъпи ученици,

Приятелствата са важни, но бъдещето на всеки е самостоятелен пъзел, който трябва да наредите с парчетата от решения като това.

Мислете мащабно! Може би най-добрите запознанства ви предстоят в нашето училище :)