Съчетаването на компютърни умения с икономически знания е печеливша комбинация

 

Един от работодателите – партньори на Търговската гимназия в осигуряването на работни места за производствената практика на учениците и провеждане на държавните изпити за професионална квалификация на спец. „Икономическа информатика“, е „АЛМА Сист“ ООД - гр. Свищов.

Още през далечната 1993 г.  г-жа  Маргарита Теодосиева основава фирмата, с основен предмет на дейност обработка на икономическа информация и създаване на счетоводни програмни продукти, в партньорство с г-н Александър Цонев (фирма Клип87 ООД). Постепенно работата се фокусира върху създаването и поддържането на счетоводен софтуер с външни модули за оперативна отчетност и други гъвкави решения към него, които да отговарят изцяло на желанията на потребителите. АЛМА Сист има четири офиса – по един в градовете Свищов, В. Търново, Русе и Шумен. Клиентите им са в цяла България, тъй като програмирането не поставя граници нито в пазарите, нито в работното време на служителите, при удовлетворително заплащане. През 2016 г. двама от екипа получават дружествени дялове и стават съдружници във фирмата.

Днес управител е дъщерята на основателката – г-жа Гергана Живкова. От разговора с нея научавам онова, което всички в компютърния бранш знаем отдавна – съчетаването на компютърни и програмистки умения с икономически знания е изключително печеливша комбинация. Основата в счетоводството, финансите, мениджмънта, човешките ресурси и т.н., която имат служителите, завършили икономически техникуми/гимназии, а те са петима от общо седемте служители на фирмата, им дава огромно предимство в работата и разбирането на нуждите на клиентите.

Противно на общото, като цяло негативно отношение към услугите на бюрата по труда, г-жа Живкова споделя, че най-младите служители на фирмата са  наети именно по този начин и те се справят изключително добре. Единият от тях също е завършил Търговската гимназия в Свищов.

Счетоводният софтуер АЛМА Прим, разработен и постоянно усъвършенстван от екипа, ще бъде безвъзмездно предоставен на учениците от ПДТГ „Д. Хадживасилев“ за нуждите на обучението по компютърно счетоводство. Работата с реални програмни продукти улеснява адаптацията на завършващите към истинския бизнес.